Optimised for Internet Explorer 8.x/9.x, Mozilla Firefox 3.x/4.x, Google Chrome 4.x/10.x, Safari 4.x and Opera 9.x/10.x/11.x with a resolution of 1280x1024px minimum.
Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Maximize/Restore Size
English Deutsch Български Suomi Deutsch Magyar Português Slovenčina Español Türkçe
ÇOCUKLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ - ZİHİNSEL DAVRANIŞ BOZUKLUĞU riski altındaki ÇOCUKLAR
Öğretmenleri,Sağlık Profesyonellerini ve Sosyal Çalışmacıları Teşvik Amaçlı Beceri Eğitimi
Arka plan ve amaç:

Zihinsel yetersizliklerin görülme sıklığı devamlı bir artış göstermekte ve Dünya Sağlık Organizasyonu tarafından verilen bilgilere gore ise çocuklar (% 3-11 “unutulmuş çocuklar) ve aileler üzerinde büyük bir etkisi olan depresyon 2020 yılında evrensel sağlığı tehdit edecek şekilde 2. büyük problem haline gelmektedir. Çocukların ve gençlerin refahını arttırmak ve zihinsel sağlığın değeri anlamak ve geliştirmek , 6/2008 tarihinde yayınlanan Zihinsel Sağlık için Avrupa Birliği Sözleşmesinin 5 önceliği arasında gelmektedir.

Çoğunlukla hiçbir Avrupa Birliği ülkesinde “unutulmuş çocuklar” resmi eğitim programlarına ve biyo-psiko-sosyal sektörlere dahil edilmemektedir. Ancak ailelerin zihinsel zedelenmişlikleri kronik sıkıntıların ve küçük çocukların kendi zedelenmişliklerinin bir kaynağı olarak görülebilir.

KIDS’ STRENGHTS projesi kullanılabilir ve uygun Avrupa Birliği eğitim bilgisini (Çocuklar Hakkında Konuşalım,Esnekliği Teşvik Etme ) ve araçlarını (online kaynak havuzu www.precious.at gibi) farklı biyo-psiko-sosyal sektörlere ve ülkelere transfer etme (Avusturya-AT,Almanya DE,İspanya ES,Finlandiya FI,Macaristan HU,Portekiz PT,Slovakya SK ve Türkiye TR) ve aynı zamanda çocukların sıkıntılarını ifade edebilmeleri ve destek bulabilmeleri için bir platform ve akran-merkezli bir online-beceri eğitimi olanaklarını sunar.
 
Sonuçlar:

1) Zihinsel zedelenmişlik kapsamındaki çocukların ihtiyaçları üzerine odaklanmış Özel eğitim materyali
- Ailerle çocukların ihtiyaçlarının görüşülmesi ve kişisel zedelenmişlik sorunu nasıl açıklanacağı
- Zihinsel hastalıkların çocuklar üzerindeki etkileri
- Çocuklar için uygun ve gerekli bilginin önemi
- “unutulmuş çocuklar “ üzerinde esnekliği teşvik etmek
 
2) Aşağıdaki alanlarda hizmet veren kişiler için eğitim modülleri
- Sosyal iş alanları
- Erken Çocukluk Müdahalesi
- Okul Öncesi
- Okul
- Sağlık
-Zihinsel zedelenmişliği olan ailelerle çalışan Psikososyal Servisler
 
3) Eğitim materyallerinin kolay ulaşılabilirliği
- farklı dil çeşitliliği sayesinde (Almanca DE;Fince FI,Portekizce PT, İspanyolca ES,Türkçe TR, Slovakça SK, İngilizce EN, Macarca HU)
- Online portal ve kaynak havuzu
 
4) Elverişli esneklik süreçlerinin online klinik değerlendirmesi (esneklik haritası)

Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Furthermore this project has been funded by the Austrian ministery for education, arts and culture (BMUKK). © 2009-2018 by KIDS STRENGTHS Project
Bu yayın sadece yazarın düşüncelerini ifade etmektedir,ve Komisyon burada bahsi geçen bilginin herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu değildir. powered by