Optimised for Internet Explorer 8.x/9.x, Mozilla Firefox 3.x/4.x, Google Chrome 4.x/10.x, Safari 4.x and Opera 9.x/10.x/11.x with a resolution of 1280x1024px minimum.
Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Maximize/Restore Size
English Deutsch Български Suomi Deutsch Magyar Português Slovenčina Español Türkçe
ÇOCUKLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ - ZİHİNSEL DAVRANIŞ BOZUKLUĞU riski altındaki ÇOCUKLAR
Öğretmenleri,Sağlık Profesyonellerini ve Sosyal Çalışmacıları Teşvik Amaçlı Beceri Eğitimi
Bir yıl için verilen bilgilere göre, h er dört yetişkinden birisi tanısı konulabilecek zihinsel bozukluktan muzdariptir. (Kessler et al. 2005)

Son yıllarda psikiyatrik bozukluğun çocuk üzerindeki potansiyel etkisinin arttığı fark edilmektedir. Bu durumudan, fiziksel, bilişsel, duygusal ve davranışsal gelişim gibi çocuk gelişiminin bir çok yönü etkilenmektedir. (Ramchandani and Stein 2003)

Fakat nedense,ailevi zihinsel hastalıktan doğan bu etki çoğu profesyonel tarafından önceden tahmin edilmemektedir. (Küchenhoff 2001)

KIDS STRENGTHS siz profesyoneller için eğitim kaynakları ve e-mail yolu ile sorualrınızı cevaplandırma olanağı sunmaktadır.Gerekli:


Opsiyonel:


  İletişim Kişisi:

Prof.Dr.İbrahim H.Diken, Anadolu Üniversitesinde Özel Eğitim Bölümü öğretmeni ve aynı zamanda öğretmen yetiştiricisidir.

Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenci ve ailelerine destek hizmeti sağlamaktadır.
Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Furthermore this project has been funded by the Austrian ministery for education, arts and culture (BMUKK). © 2009-2018 by KIDS STRENGTHS Project
Bu yayın sadece yazarın düşüncelerini ifade etmektedir,ve Komisyon burada bahsi geçen bilginin herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu değildir. powered by