Optimised for Internet Explorer 8.x/9.x, Mozilla Firefox 3.x/4.x, Google Chrome 4.x/10.x, Safari 4.x and Opera 9.x/10.x/11.x with a resolution of 1280x1024px minimum.
Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Maximize/Restore Size
English Deutsch Български Suomi Deutsch Magyar Português Slovenčina Español Türkçe
ÇOCUKLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ - ZİHİNSEL DAVRANIŞ BOZUKLUĞU riski altındaki ÇOCUKLAR
Öğretmenleri,Sağlık Profesyonellerini ve Sosyal Çalışmacıları Teşvik Amaçlı Beceri Eğitimi
KIDS STRENGHTS zihinsel zedelenmişlik riski altında bulunan çocukların ve yetişkinlerin yılmazlık süreçlerini teşvik etmektedir.

"Yılmazlık" teriminden ne anlıyoruz ?

İyi bir gelişim sürecine engel olarak gelişen risk faktörleri deneyimleri olsa dahi yılmaz çocuklardan başarı ile ortaya çıkan durumlara adapte olamaları beklenmektedir. Yılmazlık aşağıdaki durumlarla açıklanabilir :
  1. Yüksek-risk durumuna önem vermeden iyi çıktılar elde etme,
  2. stres altında sürekli yeterlik,
  3. travmadan kurtuluş. (Masten et al. 1990)

Neden "zihinsel zedelenmişlik" terimini tercih ediyoruz?
Ailelerle çalışırken "zihinsel hastalık" terimi iz bıraktığından ve çoğunlukla korkuya, asabiyete ve inkara neden olduğundan bu terime atıfta bulunmak için "zihinsel zedelenmişlik" terimi kullanılmaktadır."Zedelenmişlik" terimi daha az iz bırakan, daha kolay kabul edilebilen ve aile ve çocuğu daha za etkileyen bir terimdir: Aynı zamanda çocuklar kendilerini iyi hissedemeyebileceklerini de anlamaktadırlar, örn,eğer incindilerse (bir mağduriyet sonucu ) ve daha duygusallarsa.

KIDS STRENGTHS projesi ile "zedelenmişlik" terimi (Zubin 1977) bazen zihinsel bir hastalık için tanısal kriter olabilecek duygusal, bilişsel,sosyal ve davranışsal değişikliklerini içermektedir. (Pretis & Dimova 2004, 37f.)

Referanslar:
Kessler et al. (2005). Severity, and comorbidity of twelve-month DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication (NCS-R). Archives of General Psychiatry; 62(6):617-27).
Küchenhoff, B. (2001). Kinder psychisch kranker Eltern. Psychiatrie, 2, 1-4.
Masten, A.S., Best, K.M., Garmezy, N. (1990). Resilience and development: Contributions from the study of children who overcome adversity. Development and Psychopathology, 2, 425-444.
Pretis M., Dimova, A. (2004). Frühförderung mit Kindern psychisch kranker Eltern. München: Reinhardt.
Ramchandani, Stein (2003). The impact of parental psychiatric disorder on children. Avoiding stigma, improving care. BMJ, 2; 327(7409): 242–243.
Zubin, J., Spring B. (1977). Vulnerability – A new view of schizophrenia. Journal of Abnormal Psychology, 86. No.2, 103-124.

İletişim
Dr. Manfred Pretis
S.I.N.N Sozial INnovatives Netz
Lerchengasse 4c, A-8054 GRAZ
Phone/Fax: +43 316/251699
Mob: +43 699/12652070
http://www.sinn-evaluation.at
Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Furthermore this project has been funded by the Austrian ministery for education, arts and culture (BMUKK). © 2009-2018 by KIDS STRENGTHS Project
Bu yayın sadece yazarın düşüncelerini ifade etmektedir,ve Komisyon burada bahsi geçen bilginin herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu değildir. powered by